Xuất khẩu nông sản 4 tháng đầu năm tăng gần 25% so với 2020 (10/05/2021)

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 4 tháng đầu năm đạt khoảng 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ (29/04/2021)

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Minh Hoan: “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững sẽ tạo động lực cho quá trình sử dụng tài nguyên, hệ thống thực phẩm và hệ sinh thái bền vững, góp phần đạt được Mục tiêu phát triển bền vững vào 2030”.

 
Nestlé Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam (28/04/2021)

Là một trong các doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam, Nestlé Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thực phẩm từ Việt Nam ra nước ngoài.

 

Thúc đẩy chế biến, phát triển thị trường nông sản năm 2021 (28/04/2021)

Ngày 28/4/2021, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp &PTNT đã chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021. 

 
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm việc với Tổng Giám đốc PepsiCo Foods tại Việt Nam (14/04/2021)

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh đã có buổi làm việc với ông Sudipto Mozumdar, Tổng giám đốc Công ty Thực phẩm PepsiCo (PepsiCo Foods) tại Việt Nam

 
Giải thưởng do ICO tổ chức liên quan tới ngành hàng cà phê (08/04/2021)

Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) nhận được thư thông báo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) thông báo về việc sẽ tổ chức liên quan đến Giải thưởng ICO năm 2022 đối với lĩnh vực cà phê toàn cầu. Cuộc thi dành cho tất cả các nhà kinh tế và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội đang trong quá trình hoàn thành chương trình Tiến sĩ hoặc đã hoàn thành chương trình học trong 5 năm qua, là công dân của một quốc gia Thành viên ICO hoặc có liên kết với một tổ chức liên quan tới ICO.

 

SỰ KIỆN

Văn bản tài liệu

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
317/TB-BNN-HTQT 18/01/2021

Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh về việc thực hiện kết quả Hội nghị toàn thể Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) 2020 và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập PSAV

 
29/2020/TT-BYT 31/12/2020

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

 
72/2020/TT-BTC 31/07/2020

Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ

09/2020/TT-BNNPTNT 24/07/2020

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

182/QĐ-TTg 14/02/2019

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

8217/TB-BNN-HTQT 02/10/2017

Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quôc Doanh về việc thực hiện kết quả cuộc họp Đồng trưởng Nhóm công tác PPP ngành hàng (phía Việt Nam) trong khuôn khổ PSAV

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
339QĐ-TTg 11/03/2021

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 
970/QĐ-BNN-QLCL 08/03/2021

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
477/QĐ-BCT 09/02/2021

QUYẾT ĐỊNH: ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ THUẾ CHỐNG TRỢ CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

 
4868/QĐ-BNN-HTQT 01/12/2020

Quyết định: Phê duyệt Kế hoạch hành động của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030

111/2020/NĐ-CP 18/09/2020

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022

103/2020/NĐ-CP 04/09/2020

Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BT-PSAV-Q4-2020-VN 30/12/2020

Bản tin PSAV Quý IV/2020

 
BT-PSAV-Q3-2020-VN 30/09/2020

Bản tin PSAV Quý III/2020

BT-PSAV-Q1-Q2-2020-VN 30/06/2020

Bản tin PSAV Quý I+II/2020

BT-PSAV-Q4-2019-VN 02/12/2019

Bản tin PSAV Quý IV/2019

BT-PSAV-Q3-2019-VN 01/10/2019

Bản tin PSAV Quý III/2019

BT-PSAV-Q2-2019-VN 30/07/2019

Bản tin PSAV Quý II/2019

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
BC-24-09-2019 28/10/2019

Báo cáo kết quả Diễn đàn tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi

WEF-27-03-2019 27/03/2019

Bộ công cụ hướng dẫn tổ chức vận hành Ban thư ký đối tác Quốc gia

BC-20-02-2019 04/03/2019

Báo cáo kết quả cuộc họp Đồng Trưởng nhóm các Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

PSAV-Brochure-2018 31/12/2018

Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2018

BC-27-11-2018 10/12/2018

Báo cáo kết quả Hội thảo Nâng cao năng lực xuất khẩu và an toàn thực phẩm nông sản Việt Nam: Vai trò của quản lý hóa chất nông nghiệp

BC-16-08-2018 20/08/2018

Kết quả Cuộc họp Thường niên giữa năm các Nhóm Công tác PPP ngành hàng thuộc PSAV

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
64/2020/QH14 08/07/2020

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020. 

31/2018/QH14 19/11/2018

Luật Trồng trọt

32/2018/QH14 19/11/2018

Luật Chăn nuôi

18/2017/QH14 21/11/2017

Luật Thủy sản

67/2014/QH13 26/11/2014

Luật Đầu tư

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
PSAV-General-Meeting-Minutes-20201204-VN 02/12/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TOÀN THỂ VÀ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV)

PSAV-General-Meeting-2019 17/05/2019

Tài liệu Họp thường niên PSAV 2019

PSAV-PPP-Task-Force-Leaders-Meeting 20/02/2019

Họp Đồng trưởng nhóm Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển Bền vững Nông nghiệp Việt Nam (PSAV)

PSAV-Semi-annual-General-Meeting-2018 16/08/2018

Họp giữa năm Nhóm công tác PPP ngành hàng thuộc Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV)

PSAV-General-Meeting-2017 09/01/2018

Tài liệu Họp thường niên PSAV 2017

PPP-in-High-Technology-Agriculture 09/03/2017

Đối thoại: Hợp tác Công Tư về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: Cơ hội và Thách thức

PSAV được thành lập từ năm 2010 theo “Sáng kiến tầm nhìn mới cho nông nghiệp 2020” hướng tới mục tiêu 20-20-20, là tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, và giảm 20% phát thải. PSAV tập trung vào kết nối các tác nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam theo hình thức Đối tác công tư (PPP). Tới thời điểm hiện tại , PSAV có 8 Nhóm công tác PPP ngành hàng, bao gồm các Nhóm về cà phê, chè, rau quả, thủy sản, gạo, gia vị và hồ tiêu, chăn nuôi, hóa chất nông nghiệp, được thành lập và hoạt động với sự tham gia của 70 tổ chức, gồm các cơ quan Chính phủ, các công ty, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.

 

Tìm hiểu thêm